Mental sundhed

Mental sundhed handler for mig om at have det godt med sig selv og sit liv og om at fungere godt i sin dagligdag

Mental sundhed udvikles gennem hele livet. Vores mentale sundhed påvirkes gennem hele livet af de sociale relationer og oplevelser vi har, fx familieliv, venner og skolegang. Et af de steder i livet, hvor den mentale sundhed også påvirkes, er på arbejdspladsen, hvor vi tilbringer en stor del af vores vågne timer. Her kan man fremme den mentale sundhed gennem indsatser, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø.

Vores mentale sundhed er afgørende for den måde, vi føler, tænker og opfatter verden omkring os på og er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evnen til at vise omsorg. Mental sundhed er derfor vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk.

Hvad sker der, når det mentale helbred svigter? Hvis vores mentale helbred svigter, kan det give problemer på flere fronter, fx i vores omgang med andre mennesker, både på arbejdet og i familien. Typisk har man mindre energi og er mindre god til at løse sine arbejdsopgaver, hvis det mentale helbred svigter.